HABERLER

Yayın Tarihi : 31 Mayıs 2018 Perşembe 21:29

KULÜPLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Spor Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından TFF’ye tescilli ve faal amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılacaktır.

Ancak yardım alınabilmesi için İllerimizde kayıtlı kulüplerin  (Kurum, Kuruluş ve Belediye kulüpleri hariç) TFF’ye tescil ve faal olmalarının yanında bir başka branşta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine de tescil yaptırmaları zorunludur.

Bu nedenle kulüplerimizin en geç 04 Haziran Pazartesi günü akşamına kadar ikinci branşta tescillerini muhakkak yaptırmaları gerekmektedir.

 

 Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Tescil açtırmak isteyen kulüplerimiz, aşağıda gösterilen  evrakları düzenleyerek Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğüne 04 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.


 

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İZMİR   

                                                                                                                                          TARİH : …../…./2018

 
           KULÜBÜMÜZÜN    ……/…../2018 TARİHLİ   ………   SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
İLE    ……………………………………………………………………………………….  BRANŞLARINDA TESCİL
EDİLMESİ HUSUSUNU EMİR VE MÜSADELERİNİZE ARZ EDEİRM.
 
 
 
EK .
1 ADET YÖNETİM KURULU KARARI
 
 

                                                                ADI SOYADI
………………………………. SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
                                                               MÜHÜR   İMZA

 
ADRES   :
TEL  :
CEP TELEFONU :
VERGİ NO :
VERGİ DAİRESİ :

SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU                               
KULÜP ADI    
RENGİ    
AYIRICI RENGİ    
MERKEZ İL/İLÇE  İZMİR  
ADRES    
TEL/FAKS   FAX    
WEB /MAİL ADRESİ    
ŞUBE İLETİŞİM BİLGİLERİ    
 
 TESİSLER    
 
TESCİL NO    
DERNEK KOD NO  35 - ……. /…….  
VERGİ NO /DAİRE    
KULÜP BİLGİLERİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER  
 
İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA ALDIĞI İSİM    
 
RENK DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRAKİ RENK    
 
FAALİYETTE BULUNULACAK SPOR DALI    
 
İLAVE EDİLEN SPOR DALI    
DİĞER İŞLEMLER    
   
………………………………….     SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'NE AİT BELGELER İNCELENMİŞ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLEM/İŞLEMLERİN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.  
 
 
İŞLEMLER TERCİH SÜTUNU İŞLEM TARİHİ  
TESCİL      
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ      
RENK DEĞİŞİKLİĞİ      
SPOR DALI İLAVESİ      
SPOR DALI İPTALİ      
TESCİL İPTALİ      
DİĞER       
                   
               
           
               
NOT: Bu form 3 nüsha olarak düzenlenecektir.(Okul kulüpleri için 4 nüsha)  
 
                   
                   

SPOR  KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ
 
 
Kulübümüzün tescil edilmesi halinde, Teşkilatın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlerine tamamen uyacağımızı, talep edilmesi halinde kullanım sırasında doğabilecek zararın karşılanması ve sigorta ettirilmesi şartı ile kulübe ait malzemeleri Teşkilatın emrine tahsis edeceğimizi, aşağıda belirtilen gençlik faaliyeti türünde/türlerinde faaliyette bulunacağımızı, her gençlik faaliyeti türü için gençlik lideri veya eğitmen bulunduracağımızı taahhüt eder, kulüp tüzüğüne ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz takdirde, kulübümüzün Teşkilattaki tescilinin iptal olunmasını kabul ederiz.
 
           
Taahhüt edilen gençlik faaliyeti türü/türleri:
  1. ………………………………………
  2. ………………………………………
  3. ………………………………………
 
 
 

                                                              .................................. Kulübü Derneği
                                                                    (tarih-mühür)

 
 
  
 
Başkan
   İkinci Başkan
 
 
 
 
 
 
Üye  
Üye
 Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu taahhütname kulüp başkanı, ikinci başkan ve yönetim kurulu üyelerince imzalanacaktır.
 

 ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ

 
İşbu sözleşme, Türkiye Liglerinde yer alan kulüpler ( aşağıda kulüp diye anılacaktır ) ile bu liglerde yer alan kulüplerde Antrenör ( aşağıda antrenör diye anılacaktır ) olarak görev yapacak olanlar arasında akdedilir.
 
 
KULÜP :
1. Ünvanı                                :
2. İli veya ilçesi                       :
3. Tebligat                              :
 
ANTRENÖR  :
 
4.  Adı Soyadı  TC NO          :
5.  Antrenörlük Belge No.      :
6.  Federasyon Tescil No       :
7.  Kademe                            :
8.  Doğum Yeri                       :
9.  Doğum Tarihi                    :
10. Tebligat yapılacak
      daimi adresi                      :
11. Nüfusa Kayıtlı olduğu
      yer                                    :
12. Kulüpteki görev tanımı     :
                                              
13. Bir önceki kulüp               : ...........................................................................
14. Sözleşmenin başlangıç
      tarihi                                 :
15. Sözleşmenin bitiş
      tarihi                                 :
16. Aylık Ücret
      Brüt / Net                          :)
İşbu sözleşmeyi birlikte hazırlayan ve imzalayan bizler, bu sözleşmede yazılı matbu kısımları tamamen okuduğumuzu, …………………………Federasyonunun Yönetmeliklerine uyacağımızı ve bu sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe girecek Yönetmelikler ile yapılacak bütün değişikliklerin dahi hakkımızda tatbikini kabul ettiğimizi, uyuşmazlıkların …………..Federasyonu Hukuk Kurulunca incelenerek Yönetim Kurulunca çözülmesini ve bu kurulun kararlarına aynen uyacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
 
Antrenör                                                                                                                                                                      ………… Spor Kulübü Temsilcisi
Adı Soyadı      :                                                                                                                                                                                      Adı Soyadı:
İmza                                                                                     
                                              

Bu haber toplam 3669 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.